<<< Wypełnij formularz 

Ekspresowa kasa na twoim koncie
Nawet 10000 złotych!

Wypełnij formularz. Ciesz się gotówką!

Wyrażam zgodę Digital Finance Sp. z o.o.

 na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. Zygfryda Kupki 1 w celu marketingu własnych produktów i usług, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm). Niniejsza zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel tego przetwarzania.

 na otrzymywanie od Digital Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800), przy ul. Zygfryda Kupki 1, informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm).

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Digital Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800), przy ul. Zygfryda Kupki 1 (KRS 0000584513). Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych Digital Finance Sp. z o.o. W razie wyrażenia zgody, dane osobowe mogą być, przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem propozycji. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


Szybka aplikacja

Wypełnienie zgłoszenia
to tylko kilka minut

Szybka weryfikacja

Szybka odpowiedź
w przeciągu godziny

Szybki przelew

Gotówka nawet
w ciągu godziny

Odpowiedzi w przeciągu godziny91%
Przyjęte wnioski 91%
Satysfakcja naszych Klientów100%
Odpowiedzi na wnioski100%

Szybkie Pożyczki

od 100 zł do 10.000 zł
Długi termin spłaty – nawet 36 miesięcy
!!! Także pożyczki dla zadłużonych !!!

Jak uzyskać gotówkę?

1. Wypełnij formularz.
2. Poczekaj na naszą propozycję.
3. Wybierz pożyczkę dla siebie.
4. Ciesz się gotówką

 

1384
Udzielonych pożyczek
2 lata
Pozycja na rynku
1384
Zadowoleni Klienci
100
Udzielonych pożyczek w tym miesiącu

Ciesz się z życia - odbierz gotówkę jeszcze dziś
Wyślij do nas zgłoszenie

Wyślij zgłoszenie

Podesłane opinie Klientów

“Z czystym sumieniem rekomenduję TeleGotówkę”

Grzegorz Witkowski

“Polecam wszystkim osobom z problemami. Tylko TeleGotówka potrafiła mi pomóc”

Justyna Chętka

“Dzięki TeleGotówce otrzymałem pieniądze w 15 minut.”

Jerzy Bielecki

Zasady odpowiedzialnego pożyczania

Zanim zaciągniemy pożyczkę lub kredyt należy rozważyć kilka istotnych aspektów. Pożyczka powinna być przeznaczona na cel, którego nie możemy sfinansować własnymi środkami. Wysokość pożyczki powinna być dostosowana do naszych finansowych możliwości. Pożyczki nie możemy traktować jako regularnego wsparcia budżetu domowego, ponieważ pożyczanie w takim celu może skończyć się wpadnięciem w spiralę długów. Pożyczka to zobowiązanie, które wpływa na całą rodzinę. Członkowie rodziny powinien wiedzieć w jakim celu została zaciągnięta oraz kiedy i na jakich warunkach zostanie spłacona. Każdą pożyczkę należy spłacić wraz z określonymi w umowie kosztami (prowizja, oprocentowanie, dodatkowe opłaty).

Opóźnienia w spłacie – konsekwencje

W przypadku opóźnienia w spłacie rat pożyczki, pożyczający musi liczyć się z dodatkowymi kosztami oraz konsekwencjami natury formalnoprawnej. Zgodnie z umową pożyczki, pożyczkodawca ma prawo naliczać dodatkowe opłaty wynikające z: konieczności wysyłania monitów i wezwań do zapłaty, windykacji, odsetek za zwłokę w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP. Dodatkowo pożyczkobiorca musi liczyć się z możliwością zgłoszenia opóźnień w spłacie do bazy dłużników. Zgłoszenie takie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić zaciągnięcie kredytu w przyszłości.

Zasady dotyczące przedłużenia pożyczki

Pożyczkobiorca może wnioskować o wydłużenie okresu spłaty pożyczki. Zazwyczaj wydłużenie tego okresu wiąże się z koniecznością złożenia wniosku oraz dokonania dodatkowej płatności. Wniosek o zmianę terminu spłaty należy złożyć przed upływem terminu spłaty zobowiązania.

Konsekwencje braku płatności

Jeżeli pożyczkobiorca nie spłaci zaciągniętego zobowiązania, pożyczkodawca ma prawo podjąć działania zmierzające do odzyskania kwoty pożyczki wraz z dodatkowymi kosztami. Jedną z możliwości jest przekazanie pożyczki do windykacji.

Zgodność z krajowymi przepisami dotyczącymi pożyczek

Szybkie pożyczki gotówkowe (tzw. pożyczki pozabankowe) udzielane są na podstawie Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Niektóre firmy pożyczkowe stosują się także do zapisów Ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715). W takiej sytuacji klientom przedstawiane są formularz informacyjne właściwe dla kredytów konsumenckich.

RRSO oraz opłaty związane z udzieleniem pożyczki

RRSO odzwierciedla relację pomiędzy całkowitymi kosztami ponoszonymi przez kredytobiorcę, a kwotą otrzymanego kredytu. Definicję i sposób obliczania RRSO zawiera ustawa o kredycie konsumenckim, która szczegółowo precyzuje jakie koszty są uwzględniane przy obliczaniu stopy. Dzięki temu, że metodologia obliczania jest identyczna w każdym przypadku, RRSO stanowi obiektywne narzędzie umożliwiające porównanie różnych ofert pożyczkowych. Zaciągając szybką pożyczkę należy się liczyć z następującymi kosztami: opłatą przygotowawczą, opłatą związaną z wydłużeniem okresu spłaty pożyczki, kosztami ubezpieczeń, opłatą rejestracyjną (zwykle jest to wpłata 1 grosza w celu zweryfikowania tożsamości), kosztami windykacji (upomnienia, monity).